Přijímačky 2.kolo

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vypisuje

2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů:

  • Stavební inženýrství v prezenční a kombinované formě studia – 4 roky
  • Civil Engineering v prezenční formě studia – 4 roky
  • Geodézie a kartografie v prezenční a kombinované formě studia – 3 roky
  • Městské inženýrství v prezenční formě studia – 4 roky

16/6/2016

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří začíná v 9:45 hod. na Veveří 95 v hlavní budově A.

Dozvíte se podrobné informace o studiu a prohlédnete si areál fakulty.

15/7/2016

Elektronická přihláška

Elektronickou přihlášku a podrobné pokyny k vyplnění najdete zde.

Současně musíte uhradit administrativní poplatek ve výši 400 Kč.

Po vyplnění a úhradě elektronické přihlášky Vám budou zaslány informace o konání přijímacího řízení. O přijetí bez přijímacích zkoušek se dozvíte zde.

15/8/2016

Doplňkový termín přijímací zkoušky

15. 8. 2016 – termín přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří nesplňují podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky.