Přijímačky 2.kolo

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vypisuje

2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů:

 • Stavební inženýrství v prezenční a kombinované formě studia – 4 roky
 • Civil Engineering v prezenční formě studia – 4 roky
 • Geodézie a kartografie v prezenční a kombinované formě studia – 3 roky
 • Městské inženýrství v prezenční formě studia – 4 roky

a 2. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů:

 • Geodézie a kartografie v prezenční formě studia v češtině – 2 roky
 • Příjmací řízení vypsáno pro obor:
  Geodézie a kartografie.
 • Stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia v češtině – 1,5 roku
 • Příjmací řízení vypsáno pro obory:
  Pozemní stavby (S),
  Konstrukce a dopravní stavby (K),
  Stavebně materiálové inženýrství (M),
  Vodní hospodářství a vodní stavby (V),
  Management stavebnictví (E).
 • Stavební inženýrství v kombinované formě studia v češtině – 1,5 roku
 • Příjmací řízení vypsáno pro obor:
  Pozemní stavby (S), zaměření: Navrhování pozemních staveb (NPS).
 • Civil Engineering v prezenční formě studia v angličtině – 1,5 roku
 • Příjmací řízení vypsáno pro obor:
  Building Construction (S), zaměření: Building Constructions Design (NPS).

Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdete ve směrnici pro přijímací řízení a dodatku č. 1 k této směrnici.
FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek.

16/6/2016

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří začíná v 9:45 hod. na Veveří 95 v hlavní budově A.

Dozvíte se podrobné informace o studiu a prohlédnete si areál fakulty.

15/7/2016

Elektronická přihláška

Elektronickou přihlášku a podrobné pokyny k vyplnění najdete zde.

Současně musíte uhradit administrativní poplatek ve výši 400 Kč.

Po vyplnění a úhradě elektronické přihlášky Vám budou zaslány informace o konání přijímacího řízení. O přijetí bez přijímacích zkoušek se dozvíte zde.

15/8/2016

Doplňkový termín přijímací zkoušky

15. 8. 2016 – termín přijímací zkoušky pro uchazeče do bakalářských i navazujících magisterských studijních programů, kteří nesplňují podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky.