Pojď studovat na stavárnu do Brna !

Pojď studovat na stavárnu do Brna !

2.KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Chceš stavět domy, mosty, silnice i železnice, přehrady, úpravny vod i celá města?
Jaké materiály použít? Jak vše naplánovat a spočítat?
Chceš najít uplatnění doma i v zahraničí?
Stavělo se, staví se a bude se stavět pořád.
Stavárna Brno – fakulta, která žije.

Bakalářské studijní programy:

Absolvent získá titul Bc.

  • Stavební inženýrství – prezenční a kombinovaná forma studia – 4 roky

Od třetího semestru se studijní program dělí na studijní obory:

 Pozemní stavby

 Konstrukce a dopravní stavby

 Stavebně materiálové inženýrství

 Vodní hospodářství a vodní stavby

 Management stavebnictví

  • Geodézie a kartografie – prezenční a kombinovaná forma studia – 3 roky

  • Městské inženýrství –  prezenční forma studia – 4 roky

15/7/2018

Elektronická přihláška

Elektronickou přihlášku a podrobné pokyny k vyplnění najdete zde

Současně musíte uhradit administrativní poplatek ve výši 550 Kč.

Po vyplnění a úhradě elektronické přihlášky Vám budou zaslány informace o konání přijímacího řízení.

 

O přijetí bez přijímacích zkoušek se dozvíte zde

13/8/2018

Termín přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdete ve směrnici pro přijímací řízení

Odkazy

Sleduj aktuální dění na facebooku! Zeptej se na co chceš, na všechno Ti odpovíme!

facebook.com/groups/NaStavarnudoBrna