5/10/2018      18.00-24.00     NOC VĚDCŮ

SPOUSTA LIDÍ SE MYLNĚ DOMNÍVÁ, ŽE NOC VĚDCŮ JE URČENA PRO VĚDCE.

OVŠEM OPAK JE PRAVDOU.

NA NAŠÍ FAKULTĚ SI NAJDE KOUSEK ZÁBAVY KAŽDÝ.

RODINY S DĚTMI, DOSPĚLÍ I NAŠI NEJMENŠÍ.

100 LET ČESKÉ VĚDY. KOLEJE, CHODNÍKY, NÁSTUPIŠTĚ I BUDOVY. VÍTE CO PRO TO DĚLAJÍ STAVAŘI? PŘIJĎTE SE PODÍVAT, ČEKÁ VÁS BOHATÝ PROGRAM, SOUTĚŽE A ZÁBAVA.

REPUBLIKA SE HÝBE. VLÁČKY V POHYBU. INTELIGENTNÍ BUDOVY. TERMOKAMERA. VIRTUÁLNĚ V JINÉ DOBĚ. VODA V POHYBU. BRNO S NADHLEDEM. LASERY VŠUDE. ADRENALIN SÍLÍ.

Generálním partnerem Noci vědců 2018 na Fakultě stavební je Klub modelářů a železnic Brno I.

 

PROGRAM

 

Aula

Houkání, blikání, výhybky, značení.

Kolejiště v pohybu. Modelová železnice s možností hrát si, zeptat se na otázky a dozvědět se jak se staví železnice. Přijďte si pohrát jako za mlada.

Na nejmenší čeká soutěž o Kindervajíčko!

Místnost D181

Laserové bludiště není jen v akčních filmech.

Každý obyčejný smrtelník může být agent. At‘ jste malí nebo velcí, bludiště s příběhem je tu pro vás! Ochraníte diamant, neboj jej ukradnete? Na jakou stranu zákona se dáte?

Atrium budov D

Vygravírujte se na dřevo, a to doslova! Napište své jméno, jméno mámy, táty, nebo svého miláčka… a odneste si vlastnoručně vyrobenou věc domů na památku.

Insta(k)rám a termokamera. Dojděte se zvěčnit na památku jiným způsobem. Uvidíte jak jste “žhaví”, nebo zda je Váš partner “chladný”. Výmluvy nepomohou. Zarámujte se a nechte se cvaknout, nejen hledáčkem termokamery.

Průchod k atriu D

Udělejte si dočasné tetování – památku na úžasnou Noc vědců na FASTu, která zmizí v čase.

Nechte si pomalovat obličej. Chcete být žabka, pejsek, krokodýl? Chcete jen malou ozdobu? Posaďte se u nás a (vy)držte!

Reprezentační prostory ve 4. podlaží budovy A

Virtuální realita!

Zajímá vás vášj pud sebezáchovy? Projděte se po traverze čtvrt míle nad zemí bez jištění. Dokážete přejít na druhou stranu? Troufnete si? Uvidíme!

Jak vypadá budoucnost využití virtuální reality ve stavebnictví a architektuře? Projděte se stavbou a měňte ji ve virtuálním světě podle vašeho vkusu.

Jak vypadá stavebnice, která vznikla na Fakultě stavební? Přijďte si hrát, “Veselé mosty” jsou pro děti i dospělé. Společně rozvineme naše kreativní konstrukční myšlení. Jakmile na kousky jednou sáhnete, nebudete chtít odejít.

http://www.veselemosty.cz/1

SKAS room

Co je EEG biofeedback? Co umí? Počítačovou hru budete ovládat pouze Vaší myslí a změříte si aktivitu svého mozku.

TZB – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Vývoj systémů a měřící techniky ve specializaci technických zařízení budov.

Poznáš, co to je a kam to patří v otopné soustavě?

Poznávací soutěž s odměnou za správné odpovědi.

Modelování ve výzkumu a vývoji nových výrobků.

Výroba modelu z papíru pro různé věkové kategorie a ověření jeho funkčnosti.

Úspěšní modeláři obdrží malou pozornost.

Ukázka 3D tisku. Měření parametrů prostředí z hlediska pohody člověka. Květinová stěna jako prvek k zlepšení prostředí interiérů budov. Jak vařit ze slunce.

GED – GEODÉZIE

100 let vývoje (země)měřické techniky.

Jak vypadala měření geodetů (zeměměřičů, geometrů, …) kdysi a dnes?

Co přinesla elektronika, družice či mobilní internet?

Ukážeme vám na rozsáhlé přehlídce historických přístrojů, měřických pomůcek, kalkulaček, map a fotografií, které si budete moci sami vyzkoušet.

VST – VODNÍ STAVBY

Proudí voda stejně jako před 100 lety?

Ukázky proudění vody na modelech hydrotechnických staveb.

Roztočíte vodní mlýn? Dopluje vaše plavidlo do cíle? Vodní atrakce nejen pro nejmenší.

KIC – KNIHOVNICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Jak a kde se dnes studuje?

Seznámení s největší knihovnou VUT prostřednictvím individuálních prohlídek. V Knihovnickém informačním centru čeká na návštěvníky rychlokvíz o českých vědcích a zcela nové prostory s volným výběrem knihovního fondu. Součástí bude také ukázka knih a periodik z oboru dopravního stavitelství a přehled vývoje médií pro záznam informací.

 

STM – STAVEBNÍ MECHANIKA

Porovnání reálného a numerického experimentu: patří Aramis k žijícím mušketýrům? Nerozumíte? Přijďte k nám. My Vám to osvětlíme.

ArcSiola

Vymodeluj si … možnost modelování z hlíny pod dohledem, výstava ateliérových a ostatních prací všech ročníků studentů architektury

Hra se světlem. Jednoduché a zábavné aktivity spojené se světlem a tmou.

Máte čtyřnohého mazlíka? Chcete ho vzít sebou? Stačí náhubek, vodítko a hurá ukázat mu naše prostory!

 

Výzkumné centrum AdMaS, Purkyňova 139

Pavilon P1

Laboratoř silničního stavitelství

Ukázka míchání asfaltových směsi včetně výroby zkušebních těles (vyrobená zkušební tělesa si mohou návštěvníci odnést jako drobný upomínkový předmět)

Může asfaltový povrch pohlcovat vodu? Praktická ukázka drenážního koberce.

Požární zkoušky asfaltových povrchu – video ukázky.

Drsnost povrchu různých typů vozovek – zastavíš včas?

Vliv barvy oblečení na viditelnost osob v noci? Ukázky reflexního vodorovného značení.

Laboratoř konstrukcí staveb

Mezní únosnost konstrukčních prvků v ohybu. Návštěvníci odhadnou mezní únosnost konstrukčního prvku daného profilu a zvoleného materiálu v ohybu při daných okrajových podmínkách prostého uložení a při zatížení dvěma břemeny uprostřed rozpětí. Reálná únosnost bude experimentálně ověřena na univerzálním zkušebním stroji včetně sledování charakteru porušování zvoleného modelu.

Hrátky s těžištěm těles. Identifikace správného určení těžiště tělesa pravidelných i nepravidelných tvarů ověřená při svislém zdvihu.

Pavilon P2                                                                                                                  

Laboratoř technologie betonu

Poruchy materiálů zblízka.

Kolik toho stavební materiály vydrží.

Dokážeš rozpoznat stavební materiál?

Laboratoř stavebních hmot

Ukázka přístrojů a zařízení pro zkoumání vlastností stavebních materiálů.

Pohled do nitra předmětů okolo nás – rentgenová tomografie vážně i nevážně.

Světelná kouzla pro zobrazení struktury materiálů.

Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.

Pavilon P4

Geodezie

Zamračené mračno – ukázka laserového skenování.

Panorama z berušky aneb co umí LadyBug.

Městské inženýrství

Na vzorky se vzorkovačem!

Pozemní stavitelství

Letecký simulátor bezpilotních prostředků; těžko na cvičišti lehko na bojišti.

Koutek pracovních strojů Liebherr

Matematické modelování (3D tiskárna)

Prostorové materiály.

Periodické minimální plochy, bio-inspired geometrie a jine mechanicky výhodné struktury.

Pavilon H

Laboratoř požární odolnosti stavebních dílců

Demonstrace hořlavosti různých stavebních materiálů.

Požární odolnost konstrukcí – jak na to?

Projdi minimálně 8 stanovišť, získej razítko a sladká odměna tě nemine !

Těšíme se na vaši návštěvu.