Den otevřených dveří při příležitosti oslav 120 let VUT – 25. 5. 2019

Program

Aula budovy A – cyklus přednášek ke 120. výročí založení Fakulty stavební VUT

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. – Milníky v historii Fakulty stavební VUT 12.00 12.30
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – Současný stav Fakulty stavební VUT 12.30 12.40
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – Výzkumné centrum AdMaS 12.40 13.00
Otázky a odpovědi 13.00 14.00

13.00 – 15.00 Prohlídka laboratoří Ústavu vodních staveb

Proudí dnes voda stejně jako před 120 lety? V laboratoři Ústavu vodních staveb shlédnete model vodního díla a vyslechnete odborný výklad k problematice laboratorního modelového výzkum jezů, přehrad, vodních elektráren a plavebních zařízení vodních toků.

12.00 – 15.00 Atrium budovy D – Výstava „Stavba roku 2018 JmK“ a Galerie děkanů FAST VUT

V atriu budovy D si můžete prohlédnout výstavu přihlášených prací do soutěže Stavba roku 2018 Jihomoravského kraje a také galerii děkanů Fakulty stavební VUT.

12.00 – 15.00 Reprezentační prostory ve 4. podlaží budovy A – Výstava prací studentů oboru Architektura pozemních staveb

V reprezentačních prostorách si můžete prohlédnout galerii prací studentů architektury a shlédnout krátké video o práci studentů tohoto studijního oboru.

POZOR! TENTO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NENÍ PRIORITNĚ URČEN PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT!

facebook.com/odposlechnutonafast  facebook.com/VUT.FAST   www.instagram.com/fastvut