Pojď studovat na stavárnu do Brna!

Život se skládá z dlouhé řady rozhodnutí.

Naštěstí je drtivá většina na tobě.

Kterou nohou vstaneš i za čím pak budeš stát.

Jakou cestou půjdeš i kdo půjde s tebou.

Kolik plánů nosíš v sobě i kolik předneseš ostatním.

Co máš na hlavě i to, co máš v ní.

ZVOLIT FAKULTU STAVEBNÍ PATŘÍ MEZI DOBRÁ ROZHODNUTÍ.

NEJVĚTŠÍ A NEJSTARŠÍ FAKULTA VUT.

PĚT ATRAKTIVNÍCH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ.

ABSOLVENTI FAKULTY JSOU VYHLEDÁVANÍ NA TRHU PRÁCE. STOVKY UŽITEČNÝCH INFORMACÍ A CENNÝCH KONTAKTŮ.

VYSOKOŠKOLSKÝ ŽIVOT PLNÝ AKCÍ A ZÁBAVY.

 

Bakalářské studijní programy

Absolvent získá titul Bc.

Stavební inženýrství

Prezenční a kombinovaná forma studia. Výuka v českém jazyce – 4 roky.
Od třetího semestru se studijní program dělí na studijní obory:

– Pozemní stavby (S)
– Konstrukce a dopravní stavby (K)
– Stavebně materiálové inženýrství (M)
– Vodní hospodářství a vodní stavby (V)
– Management stavebnictví (E)

Civil Engineering

Výuka v anglickém jazyce – 4 roky. Určeno pro zahraniční studenty – samoplátce.

Geodézie a kartografie

Prezenční a kombinovaná forma studia. Výuka v českém jazyce – 3 roky.

Městské inženýrství

Prezenční forma studia. Výuka v českém jazyce – 4 roky.

Architektura pozemních staveb

Prezenční forma studia. Výuka v českém jazyce – 4 roky.

 

Termíny přihlášek

15.12.2017  Architektura pozemních staveb
31.3.2018    Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie

Termíny přijímacích zkoušek

4.-8.6.2018 – odborná zkouška
15.6.2018 – náhradní termín odborné zkoušky

Stavební inženýrství, Civil engineering, Geodézie a kartografie, Městské inženýrství

4.-8.6.2018 – řádný termín přijímací zkoušky

13.-15.6.2018 – náhradní termín přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdeš ve směrnici pro přijímací řízení a dodatku č. 1 k této směrnici.
FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek.

Odkazy

Sleduj aktuální dění na facebooku! Zeptej se na co chceš, na všechno Ti odpovíme!

facebook.com/groups/NaStavarnudoBrna

Stavárna Brno – fakulta, která žije!