Den otevřených dveří – 18. ledna 2020

Program

Aula budovy A

Slovo děkana 10.00 10.20
Představení studijních oborů 10.20 10.40
Otázky a odpovědi 10.40 11.15
Studium očima studentů 11.15 12.00

 

Jaké je to na stavárně? Co si myslí kámoši? A jaké to doopravdy je? Proč právě do Brna? To Vám řeknou sami studenti v otevřené besedě!

Prohlídka laboratoří

Začátek organizovaných prohlídek před vstupem do auly po ukončení hlavní prezentace. Pracovníci ústavů Vám zodpoví Vaše dotazy, představí výsledky práce studentů a zaměření svého ústavu. Kdo Vám může o výuce říci více než vyučující?

FASTpoint – vstupní hala hlavní budovy A

U informačního stánku u vstupu do budovy A se můžete našich referentek zeptat na vše, co Vás o naší fakultě zajímá. Přijímací zkoušky, zahraniční pobyty a stáže studentů, informace o studijních programech a mnoho dalšího.

Odkazy

facebook.com/odposlechnutonafast  facebook.com/VUT.FAST   www.instagram.com/fastvut